Căn phòng sách

Mất đi một người yêu thương, cả thế giới vắng hơn.

Tốt nghiệp đã bốn năm, lần đầu tiên về thăm trường cũ. Có lẽ quá vô tình nhưng quả thật nơi này chẳng có gì để tôi lưu luyến, có chăng chỉ là những kí ức tôi muốn quên. Tôi còn nhớ bên cạnh cây bạch đằng có một góc khuất, cái hốc tường nhỏ… Continue reading Mất đi một người yêu thương, cả thế giới vắng hơn.